SEMINÁŘ

Základy práce s kyvadlem

   


    Každý kdo se vydal na duchovní cestu, nebo chcete-li cestu osobního rozvoje, dojde dříve či později do okamžiku, kdy potřebuje získávat informace z jemnohmotného světa. Ne každému je však tato schopnost dána darem. Ti z nás, kteří tento dar nedostali, si alespoň v začátcích musí vypomoci berličkou, kterou je právě kyvadlo. Ale i v pozdější době se práce s ním hodí. Jsou totiž situace, kdy je získání potřebné informace právě tímto způsobem nejjednodušší.

    Některé směry, jako například SRT (Spiritual Response Therapy), PSBTP (Pozitivní stimulace biologických torzních polí) nebo HDL (Hlubinné duchovní léčení) jsou přímo na práci s kyvadlem založeny. Stejně tak se bez této dovednosti neobejdete při práci v rámci ŘKR (Řízená kauzální rezonance), která je technikou pro pokročilé zpracování karmy, tato technika je obsahem seminářů Karma 3 a Karma 4.

    V žádném případě by se tedy získání dovedností práce s kyvadlem nemělo stát závislostí na něm. Měli bychom je používat uvážlivě a pouze v nezbytně nutné míře. Jinak nám hrozí ustrnutí na dosaženém stupni vývoje a přerušení dalšího rozvoje naší intuice. V žádném případě bychom tedy neměli dojít do stádia, „kyvadélko, to ono mně vede, to ono mně řídí“, kdy se bez jeho pomoci nedokážeme rozhodnout. Tito lidé pak z práce s kyvadlem udělali složitou vědu, vytvořili spousty tabulek a vydali kvantum knih. V našem pojetí nic takového nehrozí. Kyvadlo považujeme za jednoduchý pracovní nástroj, který nám má spolehlivě sloužit a ne nás zatěžovat.

    Naučit se práci s kyvadlem je schopný v podstatě kdokoli. Tato práce však jako každá jiná vyžaduje dodržování určitých zásad a znalost principů, na kterých je založena. V opačném případě se nemůžeme dočkat žádných věrohodných výsledků. Toto je také hlavní důvod kritiky oponentů této techniky, kteří tvrdí, že si stejně můžeme odkývat, co chceme. Podstatou práce s kyvadlem je ale pravý opak, vyloučit osobní vliv na výsledek testování a přijímat pouze požadované informace z jemnohmotného světa. Tyto teoretické základy můžete získat na semináři Základy práce s kyvadlem. Součástí semináře je i získání základních dovedností práce s kyvadlem a základní výbavy potřebné pro tuto práci. To ale pro získání potřebné jistoty v práci s kyvadlem nestačí. Proto je dobré počítat s tím, že k získání jistoty při testování je zapotřebí následných desítek a ž stovek hodin praktického testování.

    Seminář je koncipován jako jednodenní. O navazujících stupních neuvažuji. Rozvoj v této oblasti je ponechán na individuálním studiu a praxi. Na semináři každý účastník obdrží tištěná skripta, CD s doplňujícími informacemi, dvě kyvadla, testovací tabulky a pamětní list o absolvování semináře. Počer účastníků 1 - 3.

     Na semináře se můžete přihlásit  zde.

 

 

Zpět
Vytiskni stránku